Strona główna

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty w VipDesign.pl

I. Reklamacja z tytułu rękojmi

II. Reklamacja wynikająca z gwarancji producenta

III. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

IV. Formularz reklamacyjny online

 

I. Reklamacja z tytułu rękojmi.

Wszystkie towary zakupione w sklepie vipdesign.pl (Sklep) powinny być dostarczone bez wad.

Jeżeli jednak Towar dotknięty jest wadą przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi, realizowane w sposób opisany poniżej:

 • Towar dostarczany do Sklepu, na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, zwłaszcza jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe; nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu;
 • Prosimy o określenie w jaki sposób chcecie Państwo, żeby Sklep usunął wadę;
 • Prosimy o określenie na czy polega w Państwa ocenie wada Towaru;
 • Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu towaru oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego, który ułatwi cały proces reklamacyjny.

Sklep nie przewiduje form odwołania od swojego stanowiska w sprawie rozpatrzenia reklamacji.

II. Reklamacja wynikająca z gwarancji producenta

Zasady realizacji roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta towaru określa jego karta gwarancyjna. 
Celem przyspieszenia procesu reklamacji klient może samodzielnie zgłosić roszczenie bezpośrednio do producenta Towaru.

Jeżeli Klient zdecyduje się na obsługę procesu reklamacji z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy wypełnić formularz reklamacyjny online oraz, wraz z reklamowanym towarem, przesłać do nas następujące dokumenty:

Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt z:

 • z pracownikiem Sklepu w formie telefonicznej pod numerem: 531 777 377 
 • z pracownikiem sklepu w formie e-mail na adres: kontakt@vipdesign.pl 
 • lub producentem towaru w sposób określony w karcie gwarancyjnej. 

Reklamując zakupiony produkt korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji producenta towaru należy  pamiętać o kilku rzeczach:

 • Towar reklamowany dostarczany do naszego sklepu, na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, zwłaszcza jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe; 
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu;
 • W przypadku braku opisu usterki, karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu, i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tego braku, vipdesign.pl nie realizuje reklamacji, a Towar odsyła się do klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie wykazywanych braków;
 • W przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, towar zwracamy za pośrednictwem kuriera na nasz koszt, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub zwraca go bezpośrednio producent po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy gwarancyjnej.

III. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Państwu Towaru.

Adres zwrotów

Extramarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 
ul. Boya-Żeleńskiego 25 
35-105 Rzeszów

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.


Dla Państwa wygody proponujemy Państwu skorzystanie z

Formularza Odstąpienia Od Umowy


Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

IV. Formularz reklamacyjny online


Zostań naszym VIPem.
Zapisz się do newslettera.